DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị thuộc quận Hồng Bàng

Cập nhật: 21/08/2020 10:32

Sáng 13/10/2016, UBND quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Đình Đại - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND quận, Ban Tổ chức Quận ủy và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị.

 

Tại Hội nghị, UBND quận đã công bố quyết định cho 09 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt của các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, cụ thể như sau:

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ

- Đồng Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch UBND phường Quán Toan được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Đồng chí Đặng Đức Hiển - Phó Chủ tịch HĐND phường Trại Chuối được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Đồng chí Tô Phi Hùng - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đồng chí Nguyễn Bình Trang - Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đồng chí Đoàn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

- Đồng chí Nguyễn Ngọc An - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị được điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

- Đồng chí Hoàng Phú Phúc - Chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin.

- Đồng chí Lương Tuấn Anh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dải Trung tâm thành phố được giao phụ trách Ban Quản lý Dải Trung tâm thành phố.

Cũng tại Hội nghị, UBND quận thông báo các quyết định điều động, thuyên chuyển 02 vị trí công tác sau:

- Đồng chí Mai Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý đô thị được điều động và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quán Toan.

- Đồng chí Phan Văn Tỉnh - Giám đốc Ban Quản lý Dải Trung tâm thành phố được thuyên chuyển về cơ quan Quận ủy Hồng Bàng, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.

 

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Tô Đình Đại chúc mừng các đồng chí tân lãnh đạo chủ chốt các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh đây là những đồng chí được đào tạo cơ bản, đã trải qua quá trình phấn đấu, qua nhiều vị trí công tác, khẳng định được năng lực bản thân. Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm, giữ cương vị mới khẩn trương bàn giao các công việc tại đơn vị cũ, đồng thời nhanh chóng tiếp cận công tác mới, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm cùng tập thể đơn vị xây dựng khối đại  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Trường – tân Trưởng phòng Quản lý đô thị quận phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận, bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách đã được tin tưởng, giao phó; đồng thời sẽ quyết tâm giữ vững tiêu chí cán bộ quận Hồng Bàng "Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm".

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!