DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Bế mạc kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIII

Cập nhật: 20/08/2020 16:34

Buổi chiều ngày 29/11/2013, Quốc hội khóa XIII tiến hành phiên họp bế mạc kỳ họp thứ Sáu, gồm các nội dung:

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long trình bày dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 94,78% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Từ 15 giờ 20, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Quốc hội thông qua Nghị quyết “Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân” do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề của xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề của xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện các mục tiêu như: bảo đảm đến năm 2015 đạt ít nhất 70% công dân tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2018 đạt ít nhất 80% công dân tham gia. Đến năm 2020 hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương. Khắc phục tình trạng chênh lệch giá thuốc vô lý tại các địa phương. Chấn chỉnh, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và giám định bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm y tế...

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết ghi nhận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng với nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. Nghị quyết cũng ghi nhận các giải pháp mà Thủ tướng và các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã cam kết trước Quốc hội. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ Bảy tới.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sau hơn một tháng làm việc tích cực, tâm huyết, đoàn kết và đầy trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ Sáu là kỳ họp đặc biệt quan trọng. Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp (sửa đổi); quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2014 và những năm còn lại của kế hoạch 5 năm; cũng như nhiều nội dung khác về công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!