DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng chỉ đạo điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận

Thời gian 14/09/2021 15:20
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6459/UBND-VX ngày 14/9/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Công văn số 1741/UBND-VP ngày 14/9/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quậnQuận Hồng Bàng quyên góp hỗ trợ nhân dân Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian 01/09/2021 08:55
Sáng ngày 29/8, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ và Hiệp hội doanh nghiệp quận Hồng Bàng tổ chức lễ xuất phát chuyến hàng hỗ trợ nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị kết nghĩa với quận Hồng Bàng) phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ra quân tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hồng Bàng trong tình hình mới.

Thời gian 21/07/2021 16:19
Trước tình hình dịch Covid - 19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, Quận Hồng Bàng đã khẩn trương triển khai đồng bộ những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong tình hình mới.


Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!