Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 21/1/2022

Thời gian 21/01/2022 19:00
rung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 21/1/2022

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 21/01/2022

Thời gian 21/01/2022 12:05
Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 21/01/2022

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 18h00 ngày 20/01/2022

Thời gian 20/01/2022 18:56
Khoa Truyền thông GDSK – CDC Hải Phòng tổng hợp thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 18h00 ngày 20/01/2022

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 20/01/2022

Thời gian 20/01/2022 11:50
Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 20/01/2022

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 18h00 ngày 19/01/2022

Thời gian 19/01/2022 19:00
Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 18h00 ngày 19/01/2022

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 19/01/2022

Thời gian 19/01/2022 12:00
Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 19/01/2022

Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 18h00 ngày 18/01/2022

Thời gian 18/01/2022 20:00
Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 18h00 ngày 18/01/2022

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 18/01/2022

Thời gian 18/01/2022 12:45
Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 18/01/2022

Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 17/1/2022

Thời gian 17/01/2022 18:50
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 17/1/2022

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 17/01/2022

Thời gian 17/01/2022 14:00
Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 12h00’ ngày 17/01/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn