Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra thực địa tại khu vực Chợ Sắt

Thời gian 13/01/2022 19:00
Sáng 13/01/2022, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại khu vực Chợ Sắt

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung, cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rế

Thời gian 16/12/2021 08:00
Ngày 10/12/2021, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI đã thông qua Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung, cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rế

UBND quận Hồng Bàng tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Thời gian 03/12/2021 11:00
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Ngày 03/12/2021, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Khu đất có tổng diện tích đấu giá là 8.147,76 m2 (mục đích thương mại, dịch vụ thuê 50 năm, xây dựng khách sạn 5 sao 31 tầng và 1 tầng hầm) tại mặt đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu. Giá khởi điểm cho cả khu đất là: 99.386.377.480 đồng.

Danh mục các hạng mục, công trình đầu tư công quận năm 2021

Thời gian 02/01/2021 11:00
Danh mục các hạng mục, công trình đầu tư công quận năm 2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn