Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra thực địa tại khu vực Chợ Sắt

Thời gian 13/01/2022 19:00
Sáng 13/01/2022, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại khu vực Chợ Sắt

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng

Thời gian 09/11/2021 11:30
Ngày 09/11/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Thời gian 01/09/2021 11:00
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn