Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Kiến Thiết- Sở dầu, phường Sở Dầu, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

Thời gian 04/11/2021 02:50
Ngày 03/11/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Kiến Thiết- Sở dầu, phường Sở Dầu, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích xây dựng Dự án phátn triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

Thời gian 29/10/2021 16:00
Ngày 29/10/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích xây dựng Dự án phátn triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Thời gian 01/09/2021 11:00
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng công viên tại hồ Khu C, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng

Thời gian 09/03/2021 10:47
Ngày 03/3/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng công viên tại hồ Khu C, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Thời gian 02/01/2020 04:23
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn