DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2021: TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Công điện về việc phòng chống cơn bão số 8

Thời gian 12/10/2021 19:04
Ngày 12/10/2021, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Hồng Bàng ban hành Công điện số 1967/CĐ-PCTT&TKCN về việc phòng chống bão số 8

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ 11 kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, bổ khuyết các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Thời gian 12/10/2021 10:12
Sáng ngày 07/10/2021, tại Trung tâm Chính trị- Hành chính quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị lần thứ 11 kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, bổ khuyết các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Trữ- Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

UBND quận Hồng Bàng thông báo phân công lịch trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận (từ ngày 02/10/2021- 01/11/2021)

Thời gian 02/10/2021 14:43
Ngày 01/10/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 451/TB-UBND phân công lịch trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận (từ ngày 02/10/2021- 01/11/2021)

Quận Hồng Bàng: Điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội

Thời gian 02/10/2021 14:37
Ngày 29/9/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Công văn số 1873/UBND-VP về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Thời gian 29/09/2021 09:02
Ngày 28/9/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Báo cáo số 350/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy và Bộ phận Thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng

Thời gian 25/09/2021 08:58
Ngày 24/9/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTCH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy và Bộ phận Thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!