DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH


Thông báo về việc nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận

Thời gian 24/02/2021 15:31
Thông báo về việc nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận

Quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid trên địa bàn quận

Thời gian 03/02/2021 11:52
Tối ngày 30/01/2021, Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 04 đơn vị: Trung tâm Y tế, phường Trại Chuối, phường Hạ Lý và Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu

Quận Hồng Bàng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Thời gian 02/02/2021 21:21
Tối ngày 02/02/2021, UBND quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận làm Trưởng đoàn

Quận Hồng Bàng tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thời gian 29/01/2021 22:10
Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức đến thăm, tặng quà 15 gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo trên địa bàn quận.

Thông báo hoãn tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2020

Thời gian 29/01/2021 19:20
UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/01/2021 về việc hoãn tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2020

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2020

Thời gian 22/01/2021 10:04
Ngày 20/01/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 19/TB-UBND về lịch hướng dẫn ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục - Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2020

Thời gian 22/01/2021 09:59
Ngày 18/01/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục - Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2020

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian 18/01/2021 18:29
Để bảo vệ tốt nhất an toàn, sức khỏe, tính mạng nhân dân, đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi, UBND quận Hồng Bàng yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!