THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 • Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

  Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019
 • Thông báo số 729/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận về kết quả tuyển dụng và dự kiến người trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

 • Thông báo số 724/TB-UBND ngày18/12/2019 của UBND quận về việc tiếp nhận cán bộ, công chức phường vào viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Thông báo số 721/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận về lịch hướng dẫn ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

 • Thông báo số 720/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận về Danh sách thi đủ kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục - Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

  Xem văn bản gốc bấm vào đây Thông báo số 720/TB-UBND ngày 17/12/2019
 • Thông báo số 01/VK-PGDĐT ngày 22/11/2019 về công khai các khoản thu năm học 2019-2020

  Cập nhật ngày

  - Các văn bản của UBND quận về thực hiện các khoản thu năm học 2019 - 2020 - Thống kê công khai Phương án hỗ trợ hợp đồng lao động vị trí nấu ăn - Danh sách giáo viên tham gia...
 • Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2018

  Cập nhật ngày

  UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2018
 • Thông báo số 73/TB-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả điểm xét tuyển viên chức Giáo dục và đào tạo quận năm 2018
 • Thông báo số 46/TB-HĐXT ngày 15/02/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục - Đạo tạo quận Hồng Bàng năm 2018

  Cập nhật ngày

  Triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và kiểm tra, sát hạch viên chức Giáo dục - Đào tạo quận năm 2018
 • Thông báo số 45/TB-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục - Đào tạo năm 2018
 • Thông báo số 888/TB-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  V/v tuyển dụng viên chức Giáo dục - Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2018
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 705804