CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 25/01/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp bất thường)
 • Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 27/11/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Triệu tập kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 • Quyết định sô 06/QĐ-HĐND ngày 24/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp bất thường)
 • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo quận Hồng Bàng, giai đoạn 2012 - 2017

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chú ý: Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây .
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364246