Sơ đồ tổ chức Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể Sơ đồ tổ chức Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể

Ông: Phạm Hữu Bình

- Chức vụ: UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.030.705

- Email: phamhuubinh@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

   
   
   
   
   

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29364126