Sơ đồ tổ chức hành chính HĐND QUẬN Sơ đồ tổ chức hành chính HĐND QUẬN

Ông: Trần Quang Tuấn

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND quận

- Năm sinh: 06/10/1971

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913.586.739

- Email: tranquangtuan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 16/34 phố Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền

Ông: Phạm Quang Vĩnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0919180314

- Email: @haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

   

Ông: Phạm Việt Hùng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND quận

- Năm sinh: 19/08/1980

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0983.800.819

- Email: phamviethung@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 186 Chùa Hàng - Lê Chân - Hải Phòng

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG Nhân dân quận DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG Nhân dân quận

Ông Phạm Hữu Bình

Ông Nguyễn Đức Cường

Ông Trần Công Dĩnh

Ông Tô Đình Đại

Ông Phạm Văn Đoan

Bà Định Thị Thúy Hà

Ông Đặng Đức Hiển

Ông Phạm Việt Hùng

Ông Đỗ Việt Hưng

Ông Đỗ Văn Tuân

Ông Lương Ngọc Khôi

Bà Lê Thị Lan

Bà Trần Thị Lan

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Ông Lê Văn Mịch

Ông Dương Đình Ổn

Ông Nguyễn Minh Quang

Ông Nguyễn Thành Sơn

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Bà Phạm Thị Thủy

Ông Nguyễn Duy Tiến

Ông Nguyễn Văn Trường

Ông Phạm Quốc Tuấn

Ông Trần Quang Tuấn

Ông Phạm Quang Vĩnh

Bà Lê Thị Vân

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Ông Phạm Xuân Viết

Bà Cao Thị Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29364110