Vận động xây dựng nông thôn mới Vận động xây dựng nông thôn mới

 • Góp 3,9 tỷ đồng làm trường mầm non giúp xã khó khăn xây nông thôn mới

  Cập nhật ngày

  Một trường mầm non nông thôn trị giá 3,9 tỷ đồng được khởi công xây dựng tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) từ nguồn nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Hồng Bàng theo chủ trương chung tay xây dựng nông thôn mới.
 • Thông báo số 198/UBND ngày 13/6/2016 của Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

  Cập nhật ngày

  Về việc triển khai cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh - xã hội giai đoạn 2016-2020
 • Kế hoạch số 19-KH/QU ngày 02/6/2016 của Ban chỉ đạo Vận động xây dựng nông thôn mới

  Cập nhật ngày

  Về triển khai cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh-xã hội giai đoạn 2016-2020
 • Thông tri số 07-TT/QU ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy

  Cập nhật ngày

  Về việc tham gia cuộc vận động hỗ trợ xây dựng "nông thôn mới " và đảm bảo an sinh xã hội, giai đoạn 2016-2020
 • Giới thiệu

   

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 18356624