DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HỒNG BÀNG DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HỒNG BÀNG

Ông Nguyễn Hải Bình

Ông Phạm Hữu Bình

Ông Nguyễn Đức Cường

Ông Trần Công Dĩnh

Ông Tô Đình Đại

Ông Phạm Văn Đoan

Bà Định Thị Thúy Hà

Ông Đặng Đức Hiển

Ông Phạm Việt Hùng

Ông Đỗ Việt Hưng

Ông Đỗ Văn Tuân

Ông Lương Ngọc Khôi

Bà Lê Thị Lan

Bà Trần Thị Lan

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Ông Lê Văn Mịch

Ông Dương Đình Ổn

Ông Nguyễn Minh Quang

Ông Nguyễn Thành Sơn

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Bà Phạm Thị Thủy

Ông Nguyễn Duy Tiến

Ông Vũ Thành Tô

Ông Nguyễn Văn Trường

Ông Phạm Quốc Tuấn

Ông Trần Quang Tuấn

Bà Lê Thị Vân

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Ông Phạm Xuân Viết

Ông Phạm Quang Vĩnh

Bà Cao Thị Thanh Xuân

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 6345660