DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

(Xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1 Ông LÊ VĂN THÀNH 98,21%

2 Bà NGUYỄN THỊ NGHĨA 94,52%

3 Ông NGUYỄN HẢI BÌNH 94,47%

4 Ông LÊ TRÍ VŨ 92,55%

5 Ông LÊ KHẮC NAM 92,41%

6 Ông NGUYỄN ĐỨC THỌ 90,42%

7 Ông PHẠM VĂN MỢI 90,34%

8 Ông LÊ THANH SƠN 89,16%

9 Ông PHẠM QUANG HIỂN 89,00%

10 Ông HÀ THẾ VINH 88,65%

11 Ông PHẠM THÀNH VĂN 88,30%

12 Ông VŨ DUY TÙNG 88,05%

13 Ông NGUYỄN XUÂN BÌNH 87,60%

14 Ông NGUYỄN TRỌNG NHƯỠNG 86,84%

15 Ông CAO XUÂN LIÊN 86,44%

16 Bà NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 86,32%

17 Ông ĐỖ HỮU CA 86,09%

18 Ông ĐỖ ĐỨC HÒA 86,05%

19 Ông ĐỖ SONG HÀO 85,89%

20 Ông PHÙNG VĂN THANH 85,69%

21 Ông ĐẶNG BÁ CƯỜNG 85,32%

22 Ông NGUYỄN ĐÌNH BÍCH 85,26%

23 Ông NGUYỄN ANH TUÂN 84,21%

24 Ông NÔNG QUỐC TUẤN 83,99%

25 Ông VŨ ĐỨC HOAN 83,91%

26 Ông NGUYỄN VĂN TUẤN 83,79%

27 Ông NGUYỄN VĂN THÀNH 83,54%

28 Ông LÊ VĂN QUÝ 83,12%

29 Ông BÙI VĂN VI 82,89%

30 Ông ĐINH QUANG HỔ

(HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÙNG) 82,73%

31 Ông NGUYỄN HỮU DOÃN 82,33%

32 Ông NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN 82,20%

33 Ông LÊ QUỐC TIẾN 82,04%

34 Ông NGUYỄN VĂN TÙNG 81,85%

35 Ông PHẠM VĂN PHƯƠNG 81,37%

36 Bà ĐÀO KHÁNH HÀ 80,69%

37 Ông PHẠM VĂN THỨC 80,32%

38 Ông LÊ NGỌC TRỮ 80,20%

39 Ông NGUYỄN BÁCH PHÁI 79,87%

40 Bà NGUYỄN THỊ HẢI HÀ 79,80%

41 Ông BÙI THANH TÙNG 79,47%

42 Ông ĐINH DUY SINH 79,24%

43 Bà NHÂM THỊ THANH HẰNG 79,11%

44 Ông PHẠM QUỐC KA 78,78%

45 Ông ĐỖ VĂN HIẾN (ĐỖ MẠNH HIẾN) 78,73%

46 Ông BÙI ĐỨC QUANG 78,57%

47 Bà TRẦN THU HƯƠNG 78,47%

48 Ông BÙI THẾ NGHĨA 78,25%

49 Ông NGUYỄN ĐÀO SƠN 78,13%

50 Ông LÊ LƯƠNG 77,91%

51 Ông TRẦN QUANG TƯỜNG 77,66%

52 Ông NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 77,50%

53 Ông LÊ TRUNG KIÊN 77,30%

54 Ông ĐỖ VĂN LỢI 76,38%

55 Ông ĐOÀN VĂN CHƯƠNG 75,95%

56 Ông LƯU XUÂN CẢI 75,46%

57 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH 75,32%

58 Ông MAI HỒNG HẢI 74,86%

59 Ông PHẠM VĂN HÀ 74,11%

60 Ông BÙI NGỌC HẢI 73,37%

61 Bà TRẦN THỊ HOÀNG MAI 73,25%

62 Bà NGUYỄN THỊ MAI 72,69%

63 Bà PHẠM THU XANH 72,65%

64 Bà PHẠM THỊ HUYỀN 71,66%

65 Ông LÊ QUANG THOAN 71,65%

66 Ông DƯƠNG NGỌC TUẤN 69,82%

67 Ông PHẠM HỮU THƯ 69,64%

68 Bà PHẠM TUYÊN DƯƠNG 69,11%

69 Bà PHẠM HẢI YẾN 68,97%

Theo báo Hải Phòng.

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 6345641